Et overblik over 2. Division

Altid under forandring

Tredje niveau i dansk fodbold har gennemgået mange ændringer som bufferzonen mellem eliterækkerne og serieklubberne. Det startede allerede tilbage i 1936, hvor III Serie blev oprettet med to geografisk opdelte kredse, som hver inkluderede fire hold. Ud af de otte hold var der én oprykker til II Serie, hvorefter rækken blev suppleret fra lokalunionerne.

I årene 1945-46 blev 3. Division med 10 hold dannet, og leverede én oprykker til 2. Division samt én nedrykker til Danmarksserien. I 1951 skete en forandring, da 3. Division blev udvidet til 12 hold som besad to nedrykkere til en nyoprettet Kvalifikationsrække – den nye buffer mellem Danmarksturneringen og lokalserierne. I 1959 blev yderligere tilføjet en 4. divisionsrække som buffer mellem de lokale serier og divisionssystemet.

Den struktur blev dog ændret igen i 1966, hvor der i stedet blev dannet to geografiske kredse i 3. Division med hver 12 hold med én oprykker fra hver kreds samt to nedrykkere. Derudover kom Danmarksserien til med fire kredse, hvortil divisionsreserver også fik adgang.

Da vi nåede til 1975 blev holdantallene udvidet og 3. division samlet i én række med 16 hold, hvorfra der rykkede tre hold op i 2.division og fire ned i Danmarksturneringen. Endnu en opdeling indtraf i 1986, hvor 3. Division blev delt i en Vest- og Østkreds med hver 14 hold og tre oprykkere.

Fra 3. Division til 2. Division

I sammenhæng med at SUPERLIGA opstod i 1991, blev den næstbedste række på daværende tidspunkt, 2. Division, omdøbt til 1. Division. Herefter blev betegnelsen 2. Division knyttet til det tredjebedste niveau, den tidligere 3. Division.

3.Division indgik i den nye struktur med SUPERLIGA og 10 hold i rækkerne, der indledtes i 1991 med en halv sæson og fra 1992 med overgang til grundspil i efteråret (10 hold) og slutspil i foråret (8 hold). Som et led i den nye turnering med pointoverførsel ændrede rækken navn til 2. Division og bestod af en Vest- og Østkreds.

Fra 1995, hvor SUPERLIGA og 1. Division gik over til ’lige ud-turnering’, fortsatte 2. Division med halve sæsoner, hvor der blev spillet om ned- og oprykningspladserne indtil 1997, hvor 2. Division blev samlet til 16 hold. Kvalifikationsrækken blev genoprettet mellem 2. Division og Danmarksserien – og afskaffet igen i 2000 med fire oprykkere og fire nedrykkere.

 

Fra 2005 blev 2. Division ændret til 2 gange 14 hold i Vest- og Østkredse, og der blev tilladt adgang for op til otte SUPERLIGA-reservehold i 2. Division. Herunder var der samlet tre oprykkere. I 2007 blev antallet af hold øget til 16 hold i rækkerne og fra 2010 ophørte muligheden for SUPERLIGA-reservehold i 2. Division, da man dannede Reserveligaen. Det medførte en reel udvidelse af 2. Division med 8 hold, da man derved fyldte op med det nødvendige antal Danmarkssserie-klubber.